Köpa eller hyra?

Tabellen nedan visar totalkostnaden per år för köp av satellittelefon jämfört med hyra en telefon via Satrent. Vi tror det är viktigt att visa när det är bättre att köpa, och när det är bäst att hyra. Vi har tagit hänsyn till att det i ett abonnemang ingår samtal för 10 min/mån vid beräkning av hyrespriset.

Kolumnen längst till vänster innehåller pris för köp av telefon samt abonnemang och hyrespris årsvis. Kolumnerna 1 – 12 visar totalkostnaden efter X antal år (exempelvis köp av telefon: 14625 plus 2 år med abonnemang 7968 + 7968 = 30561).
(Tabellen visar ca priser 2019)

Pris Iridium 9575 14625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Abonnemang 7968 22593 30561 38529 46497 54465 62433 70401 78369 86337 94305 102273 110241
Hyra 30 dagar/år 4620 4620 9240 13860 18480 23100 27720 32340 36960 41580 46200 50820 55440
Hyra 60 dagar/år 6835 6835 13670 20505 27340 34175 41010 47845 54680 61515 68350 75185 82020
Hyra 90 dagar/år 9253 9253 18506 27759 37012 46265 55518 64771 74024 83277 92530 101783 111036
Hyra 120 dagar/år 11238 11748 23496 35244 46992 58740 70488 82236 93984 105732 117480 129228 140976